εἷς

εἷς
εἷς (εἷς, ἑνός, ἑνί, ἕνα); μία, μιᾶς, μιᾷ, μίαν; ἕν, ἑνός, ἕν.)
a one opposed to other numbers.

ἑπτὰ παῖδας, ὧν εἷς μὲν Κάμιρον ἔτεκεν O. 7.73

τρεῖς, οἱ δύο μὲν εἷς δ O. 8.40

ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι, μία δ' ἐκπρεπὴς Διὸς

Ὀλυμπιάς P. 7.14

ἔγαμεν ὑψιθρόνων μίαν Νηρείδων N. 4.65

λαβὼν δ' ἕν[α] φῷ[τ]ᾳ (supp. Lobel) fr. 169. 20.

ἓν παρ' ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι P. 3.81

b single

πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἐνθορὸν ἀίστωσεν ὕλαν P. 3.36

cf. N. 6.1 infra.

ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, εἰ N. 7.14

τυχεῖν δ' ἕν ἀδύνατον εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον N. 7.55

ἀλλ' ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ I. 4.16

c one and the same

ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου ἄλλοτ' ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι O. 7.94

κράτησαν μίαν ἔργον ἀν' ἁμέραν O. 9.85

μία δοὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα O. 9.106

ἁλίῳ ἀμφ' ἑνί O. 13.37

μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ θρασυμήδει ΣαλμωνεῖP. 4.142

πατρὸς δ' ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχου γένος Ἡρακλέος βασιλεύει P. 10.2

ἓν ἀνδρῶν ἓν θεῶν γένος· ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς (v. Kornitz, Hermes, 1961, 370: Soph., fr. 591.) N. 6.1 ]μιᾷ δ' ἐπὶ θήκᾳ[ fr. 169. 49.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • .εις — εἰς , εἰς into proclitic indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • .εῖς — εἷς , εἷς sem masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰς — into proclitic indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἴς — εἰς into proclitic indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἷς — sem masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εις — (I) και εισέ και σε και σ( ) προ φωνήεντος ή τών πλαγίων πτώσεων τού άρθρου (AM εἰς και ές) πρόθ. που δηλώνει: 1. μέσα («..χύνονται στη θάλασσα», «οἵ τ εἰς ἅλαδε προρρέουσιν») 2. κίνηση προς, σε τόπο («πήγες εις το Μεσολόγγι», «εἰσέβαλε... ἐς… …   Dictionary of Greek

 • εἶς — εἶμι ibo pres ind act 2nd sg (epic ionic) εἰμί sum pres ind act 2nd sg (ionic) εἰς into proclitic indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἵς — ἵημι Ja c io aor part act masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εῖς — εἶμι ibo pres ind act 2nd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Εἰς τέφραν γράφειν. — εἰς τέφραν γράφειν. См. Это надо в трубе мелком записать …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Εἰς τὴν αὐτοῦ κεφαλήν. — εἰς τὴν αὐτοῦ κεφαλήν. См. На чью либо голову …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”